เพศ และความสนใจในเรื่องของเพศ เปรียบเสมือนจุดปักก้าวย่างแห่งการเจริญเติบโตจากวัยเด็กสู่วัยรุ่น ด้วยกิจอันเป็นความลี้ลับอย่างนึงของธรรมชาติ ที่ดึงดูดและกระตุ้นให้มนุษย์ได้พบและเผชิญหน้ากับสัญชาตญาณภายในของตน ซึ่งหยอกเย้าและยั่วยวนด้วยหยาดน้ำหวานแห่งกิเลส ตัณหา ราคะและอารมณ์ความรู้สึก ถือเป็นความอยากเป็นอย่างมากตามธรรมชาติ นำไปสู่เรื่องราวที่หลากหลายในบริบทและศีลธรรมทางสังคมที่แตกต่างกันไป

งานศิลปะเป็นภาพแสดงแทนอย่างหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาทางอารมณ์ของมนุษย์อย่างสัตย์ซื่อและมั่นคง อีกทั้งยังสะท้อนมุมมองและความเป็นไปที่มีต่อกิจกรรมพื้นฐานของมนุษย์ ทั้งที่แสดงออกในที่ลับหรือบอกเล่าอย่างโจ้งแจ้ง พัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบเรื่อยมา จากงานศิลปะสู่สื่อสิ่งพิมพ์ จากภาพนิ่งสู่ภาพเคลื่อนไหว จากนิยายอีโรคติคสู่นิตยสาร อาทิ งานศิลปะอีโรติคบอกเล่าเรื่องราวความปรารถนาของบุคคลในภาพ ที่ถูกซ่อนเอาไว้เบื้องหลังฉากและกิจกรรมในภาพด้วยพื้นสีฟุ้งชวนฝัน ประดับไว้ภายในพื้นที่ส่วนตัวเพื่อกระตุ้นจินตนาการเพ้อฝันที่มีต่อกิจกรรมทางเพศของผู้เป็นเจ้าของชิ้นงาน

หรืออย่างผลงานของ Gustave Courbet, The Origin of the World ในกระแสศิลปะเสมือนจริง (Realistism) เป็นตัวแทนของการเกิดอันเริ่มต้นมาจากสัญชาตญาณความต้องการของมนุษย์ที่มีต่ออวัยวะเพศหญิง ไปสู่การปฏิสนธิและกลายเป็นบุคคลหนึ่งที่สร้างเรื่องราวต่างๆ บนโลกขึ้น โดยที่นำเสนอผ่านภาพอวัยวะเพศหญิงอย่างโจ้งแจ้ง สะท้อนสภาวะของการถูกปิดบัง การไม่ถูกพูดถึง หรือพูดถึงอย่างอ้อมมาก่อนของเรื่องเล่ากิจกรรมทางเพศ ซึ่งทำให้เกิดความหมายใหม่บางอย่างขึ้นในสังคมตะวันตกช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม และด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เอง เกิดนวัตกรรมเครื่องพิมพ์ที่เข้ามามีบทบาทในการตีพิมพ์และเผยแพร่เรื่องราวกิจกรรมทางเพศอย่างเปิดเผยมากยิ่งขึ้นในวงกว้าง

เรื่องราวของ Sex หรือกิจกรรมทางเพศจึงยังคงได้รับการบันทึก และบอกเล่าในรูปแบบที่หลากหลายมายาวนานตั้งแต่ในอดีต ประกอบและเรียบเรียงขึ้นด้วยประสบการณ์หรือผสมผสานจินตนาการ ที่สะท้อนถึงรสนิยมในแต่ละยุคควบคู่กันไปกับพัฒนาการแห่งสมัย ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงช่วยขยายขอบเขตและรูปแบบในการผลิตผลงานให้หลากหลาย แต่ยังเพิ่มขอบเขตการรับรู้และกระจายรูปแบบของการเข้าถึงเรื่องราวดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่การพูดถึงเรื่องราวของ Sex กลับค่อยๆ ถูกผลักให้เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงได้เฉพาะในพื้นที่ลับหรือเฉพาะกลุ่มบุคคล เพศ และวัย ด้วยบรรทัดฐานบางอย่างที่สังคมได้ขีดเส้นกำหนดไว้

แต่ศิลปะนี้เองที่ยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศของมนุษย์ และขัดเกลาให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นด้วยรสสุนทรี แสดงความเป็นขบฏ ขัดขืน และตั้งคำถามอย่างสงบนิ่งต่อบรรทัดฐานทางสังคม ด้วยแก่นสารของความปรารถนา ความหลงใหล และขณะเดียวกันยังพร้อมพรั่งไปด้วยความบริสุทธิ์ทางอารมณของมนุษย์ที่แสดงออกผ่านสัญชาตญาณของความต้องการ

นิทรรศการเดี่ยว ‘ซั่ม: SUM’ รังสรรค์ด้วยฝีมือของห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 29 เมษายน 2560 นิทรรศการแรกของศิลปินที่นำเรื่องราวของกิจกรรมทางเพศมาบอกเล่าในระดับเข้มข้น ถึงกิจกรรมอันเป็นพื้นฐานทางอารมณ์ของมนุษย์ ที่เต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นสิ่งร่วมสมัยไม่ว่าจะในช่วงเวลาใด เพื่อให้ ‘เรา’ มนุษย์ผู้อัดแน่นไปด้วยปรารถนาได้แสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกอันงดงาม ด้วยท่วงท่าและลีลาทางศิลปะ อันมี Sex เป็นสารัตถะแห่งความธรรมดาสามัญของมนุษย์ และ Sex เป็นภาษาสากล ทำความเข้าใจถึงความรู้สึกที่อาศัยอยู่ภายในซอกหลืบของความปรารถนา เพื่อรู้จักตัวตนของเราก่อนการเดินทางสู่ความสงบอันเป็นความสุขสุดยอดของหญิงและชายทุกคนบนโลกใบนี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s