ปาริชาติ ศุภพันธ์, พรางพราย, สีน้ำมันและสีอะคริลิกบนลินิน, 80 x 60 ซม., 2017

Advertisements

ชื่อผลงาน พรางพราย เทคนิค สีน้ำมัน,สีอะครีลิค บนบินิน ขนาด 80 x 60 cm ปี 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s