ในสังคมปัจจุบันที่มนุษย์ใช้ชีวิตโดยมีโลกโซเชี่ยลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน กลืนกินตัวตนและวิถีชีวิตของมนุษย์ให้เป็นส่วนหนึ่งของมิติโลกคู่ขนานในหน้าจอ ซึ่งง่ายดายแค่เพียงในชั่วขณะปลายนิ้วสัมผัส เราจึงพยายามประดิษฐ์ตกแต่งรูปลักษณ์ภายนอกขึ้น เพื่อการดำรงอยู่ของตัวตนและปกป้องสถานะทางสังคมเอาไว้ บนสื่ออันเป็นพื้นที่นำเสนอและเรียกร้องการยอมรับทางสังคมไปในเวลาเดียวกัน

Selfie คือหนึ่งในปรากฏการณ์ทางสังคมสมัยใหม่ เมื่อพื้นที่ของการนำเสนอรูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งง่ายดายและรวดเร็ว จนตัวของเราเองหลงลืมไปว่ามิติแห่งตัวตนนั้นมีความลึกล้ำไปกว่ามิติของการบอกเล่าผ่านภาพ ซึ่งไม่สามารถสื่อสารเรื่องราวทั้งหมดได้ ทำให้ต้องคัดสรรและจัดวางภาพจำลองของความปรารถนา ซึ่งอาจกัดกินการยอมรับตัวตนของตนเองลงเรื่อยๆ เมื่อความรู้ความเข้าใจในชีวิตเริ่มเลื่อนลางลง

‘Selfie’ นิทรรศการศิลปะจัดแสดงโดย อายิโนะ วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ จู ปาริชาติ ศุภพันธ์ เพื่อตั้งคำถามกลับถึงภาพ Selfie ในสังคมปัจจุบัน ถึงกระบวนการคิดเพื่อนำเสนอภาพรูปลักษณ์ภายนอกของตนเอง โดยเลือกเอางานจิตรกรรมซึ่งเป็นเครื่องมือในยุคต้นของมนุษย์ เพื่อทำความเข้าใจในปรากฏการณ์แห่งชีวิต เมื่อตัวตนแห่งปัจเจกบุคคลนั้นก่อร่างสร้างขึ้น ด้วยการดำรงอยู่ผ่านกาลเวลา ปรากฏการณ์ทางสังคม และประสบการณ์ส่วนบุคคลที่แต่งเสริมเพิ่มเติมผ่านความทรงจำ และกรรมวิธีในการเล่าเรื่อง อีกทั้งเพื่อทำการสำรวจกลับมายังตัวตนของศิลปินเอง ที่ได้รับการบอกเล่าผ่านผืนผ้าใบด้วยภาษาแห่งสุนทรียะ สะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยทางความทรงจำส่วนบุคคล ที่เกิดขึ้น ณ ห้วงเวลาหนึ่ง และหยุดให้เวลานั้นเป็นนิรันดร์

A Parallel Phenomenon, Oil on canvas, 250x200 cm, 2016
วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ, A Parallel Phenomenon, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 250 x 200 cm, 2016
Harmful Truth, Oil on canvas, 250x200 cm, 2016
วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ, Harmful Truth, สีน้ำมันบนผ้าใบ, 250 x 200 cm, 2016
ชื่อผลงาน พริ้งเพรา เทคนิค สีน้ำมัน,สีอะครีลิค บนบินิน ขนาด 80 x 60 cm ปี 20
ปาริชาติ ศุภพันธ์, พริ้งเพรา, สีน้ำมันและสีอะคริลิกบนลินิน, 80 x 60 ซม., 2017
ปาริชาติ ศุภพันธ์, เปล่งประกาย, สีน้ำมันและสีอะคริลิกบนลินิน, 140 x 90 ซม., 2017
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s